Zone.college

Dit zijn een aantal foto’s uit de reportage die ik mocht maken in opdracht van het Zone.college. De opleiding ‘Bloem’ wordt vernieuwd. Creativiteit, vitaliteit, technologie en business worden belangrijke thema’s en er komt meer aandacht voor groen in en om gebouwen. De workshop en meeloopdag bij Gerrits Tuin was een mooi moment om te laten zien dat leerlingen creatief bezig zijn en verschillende materialen gebruiken.